Målet med bokollektiv er at ungdommen trener på å bo mest mulig selvstendig, der de får erfaring med å mestre daglige praktiske gjøremål. Ungdommene skal oppleve at de bor alene, men at det likevel er noen som hjelper dem ved behov.
 

Målgruppe

Bokollektivet er et botiltak for ungdom som har kommet til Norge som enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 17 – 20 år. Bokollektivet er et botilbud med oppfølging i prosessen mot en mer selvstendig bosituasjon som egen hybel, studenthybel eller Ungbo. 

Forutsetning om selvstendighet

Den aktuelle søkeren må ha begynt å utvikle ferdigheter som er nødvendige i en selvstendig bosituasjon, men trenger oppfølging i en overgangsfase. Forutsetningen for å bo i bokollektivet er at ungdommene selv ønsker å være aktive i egen læring mot økt selvstendighet. Dette betyr blant annet deltakelse på husmøter, å følge opp egen skolegang og eventuell deltidsjobb, samt ta ansvar for felles renhold. 

Oppfølging av ungdommene

Det gis støtte og oppfølging etter den enkeltes ungdoms behov i forhold til skole, økonomi, helse og fritid. Ungdommene i bokollektivet blir oppmuntret til å trene sosiale ferdigheter og være selvstendige. Det holdes månedlige husmøter, og ukentlige besøk i leiligheten av en miljøarbeider. Det er jevnlig kontakt og møter mellom Barneverntjenesten og eventuelt andre involverte instanser.

Leiligheten

Inntil fire ungdommer bor sammen i en leilighet. Leiligheten har møblerte fellesrom (stue, kjøkken, bad og bod), med øvrig nødvendig inventar. I tillegg har leiligheten fire soverom, som ungdommen innreder med eget inventar. Leiligheten eies av Boligbygg som har ansvar for drift og reparasjoner. BYMIF koordinerer samarbeidet med Boligbygg.

Økonomi

Beboerne i bokollektivet betaler ikke husleie, strøm eller varmtvann, men må dekke alle andre daglige utgifter. Livsopphold og eventuell støtte til etablering til den enkelte, må dekkes av barneverntjenesten.