Tiltak fra BYMIF

BYMIF tilbyr ulike tiltak. Tabell 1 viser hvor mange ungdommer (i prosent) som har hatt avtale om våre ulike tiltak

Tabell 1

Alle som bor i våre botiltak har Kveldstilbudet som en inkludert del av tiltaket, totalt har derfor 83% av ungdommene benyttet seg av Kveldstilbudet, (jf. tabell 1).  Kveldstilbudet har hatt den største andelen ungdom både eksklusiv og inklusiv ungdommene som bor i botiltak. Enkelte ungdom har hatt flere tiltak gjennom årene.

Tid i tiltakene

Den gjennomsnittlige tiden ungdommene har vært i tiltakene er:

Kveldstilbudet: 2 år og 10 måneder
Gruppefosterhjem: 1 år og 10 måneder
Bokollektivet: 1 år og 9 måneder
Bistand: 1 år og 8 måneder

Den yngste som har hatt tiltak hos BYMIF i denne perioden har vært 10 år, den eldste har vært 23 år. Vanligvis er alderen på ungdommene som bruker våre tiltak mellom 16-20 år.

Skole

Tabell 2 viser hvor i skoleløpet ungdommene var da tiltaket ble avsluttet. Tabellen viser at til sammen 88 % var under utdanning da tiltaket ble avsluttet og 5 % hadde falt fra skolegangen. 5 % er ukjent, men det er svært sannsynlig at disse var i et skoleløp. Av totalen gikk 67 % av ungdommene på videregående skole, 18 % på grunnskole og 3 % på universitet og høgskole. Det betyr at frafall fra skolen er 5 ungdommer av totalt 110.

Tabell 2

Jobb

Tabell 3 viser hva slags jobbsituasjon ungdommene var i da tiltaket ble avsluttet. Tabellen viser at 47 % hadde deltidsjobb, 16 % var eller hadde vært i praksis, 2 % hadde heltidsjobb og 24 % hadde ingen jobb ved siden av studier. 11 % hadde ukjent jobbsituasjon.

Tabell 3

Ettervern ved utnotering

Ifølge våre data er det minst 67 % som får oppfølgning fra barnevernet eller annen instans ved utnotering. I disse prosentene inngår egen bolig med oppfølging (44 %), flyttet med familie og slekt (23 %) og annen type bosituasjon som for eksempel institusjon.

Oppsummering

Tallene som er presentert fra denne kartleggingen gir kun et lite innblikk i BYMIFs arbeid og hvordan det går med de ungdommene som har hatt tiltak hos oss. Som tallene viser jobber BYMIF med de aller fleste ungdommene over flere år og flere ungdommer er i ulike tiltak i løpet av perioden de er tilknyttet BYMIF. Vi er svært stolte av våre ungdommer, blant annet av at 97* av 110 ungdommer var i et skoleløp når de avsluttet tiltak hos BYMIF. I tillegg har en stor andel (65%) fått jobb eller praksis i perioden de har vært tilknyttet oss. Vi er også svært glad for å se at de fleste ungdommene får oppfølging fra barneverntjenesten i en tid etter at de har avsluttet tiltak hos BYMIF.

*Dette tallet er 105, dersom vi tar med de ungdommene som har ukjent skolesituasjon.