Bydeler/kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger kan bruke BYMIF’s tilbud, enten det er plass i botiltak, oppfølging etter utflytting av botiltak (ettervern), leksehjelp, turer i skolens ferier – eller en kombinasjon av flere tilbud. Vanligvis basert på vedtak fattet av den kommunale barneverntjenesten. BYMIF tar betalt for sine tjenester. Bydelene/kommunene mottar tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger ( + link til IMDI/Bufdir om tilskudd).

Last ned søknadskjema (DOCX, 28KB)

 

KJØP AV TILTAK OG TJENESTER FRA BYMIF pr.01.01.2021

GRUPPEFOSTERHJEM: Kr. 64.000 pr. mnd.

I prisen inngår lønns- og driftsutgifter for tiltaket. BYMIFs kveldstilbud er inkludert i prisen. Utgiftsdekning for ungdommen samt kostnader for etablering dekkes av barneverntjenesten.

BOKOLLEKTIVET: Kr. 32.000 pr. mnd.

I prisen inngår lønns- og driftsutgifter for tiltaket. BYMIFs kveldstilbud er inkludert i prisen. Livsopphold, etablering og personlige utgifter til den enkelte, dekkes av barneverntjenesten.

KVELDSTILBUDET PÅ BYMIF: Kr. 9.600 pr. mnd.

I prisen inngår lønns- og driftsutgifter for tiltaket. I skolens sommerferie arrangeres kurs, kortere turer og aktiviteter på dagtid. Eget program for sommeren sendes ut i løpet av mai måned.

Deltakelse på enkelte turer i skolens ferier er ikke inkludert, men tilbys som eget tiltak.

TURER I SKOLENS FERIER I TILLEGG TIL KVELDSTILBUDET

Prisene/egenandelen fastsettes for hver enkelt tur ut fra faktiske kostnader. Tilbud sendes barneverntjenestene.

 BISTAND OG ETTERVERN

Oppdrag for barn og ungdom i enkeltsaker: Kr. 497 pr. time.

Eventuell innenbys reisetid belastes med timesats for én time som inkluderer reise til og fra oppdraget

VEILEDNING OG KURS

Oppdrag enkeltvis eller i gruppe for ansatte og fosterforeldre: Kr. 951 pr. time.

Reisetid innenbys er inkludert i prisen. Timebruk til for- og etterarbeid avtales.