• Kurs/fagseminar på blant annet følgende temaer:

  • Skolegang for enslige mindreårige flyktninger
  • Fosterhjem og andre omsorgs- og botiltak. Organisering og innhold.
  • Arbeidet med enslige mindreårige flyktninger i kommunen
  • Samarbeid med verger

 

Målgruppe: Ansatte i barneverntjenesten, bofelleskap eller andre botiltak, omsorgspersoner.

 

Veiledning

Målgruppe:

  • Ansatte i barneverntjenester
  • Ansatte i botiltak
  • Andre omsorgspersoner