Ansatte i skole, barnevernstjenesten, Introduksjonsprogrammet, Utdanningsetaten og ulike tiltak deltok på seminaret.  Det var stort engasjement og det kom nyttige innspill til tiltak og forbedringer vedrørende oppfølging og samarbeid.Enslige mindreårige flyktninger og skolegang – samarbeid og oppfølging

Bilde skoleseminar2