BYMIF vil fortsette med det samme tjenestetilbudet og med det samme teamet som nå. Omorganiseringen vil ikke føre til endringer i våre tiltak.

Kveldstilbudet vil fortsatt være i lokalene på Tøyen frem til juni 2021. Vi jobber med å finne et nytt og egnet sted for Kveldstilbudet.

BYMIF-teamet vil fra 01.01.2021 ha kontorer i Barne- og familieetatens lokaler i Munchs gate 5B ved St. Olavsplass. F.o.m. 21.12.20 får vi nye e-post adresser, oversikten finner dere her: https://www.bymif.no/kontakt-oss/.

Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!