Bosettingskvoten for Oslo kommune er i 2016  foreløpig 198 enslige mindreårige flyktninger, mens plantall for 2017 er bosetting av 330 enslige mindreårige flyktninger i Oslo kommune (kilde: IMDI). Kvoten medfører et stort stykke arbeid for Oslos bydeler og i den forbindelse ønsket BYMIF å dele sin kunnskap om;

 

  • Forberedelser til bosetting
  • Ankomst og plassering
  • Stabilisering i hverdagen
  • BYMIFs tiltak

Fagkonsulentene Ingunn Legard og Maren D. Nielsen takker for engasjerende  timer med interesserte og lydhøre deltakerne fra utvalgte bydeler, BUF-etat og Velferdsetaten.