Erfaringer med familiegjenforening

BYMIF deltok på fagforum for ansatte som jobber med enslige mindreårige flyktninger i Oslo kommune den 28.09.18. Tema var familiegjenforening og Ingunn Legard holdt et innlegg om BYMIF’s erfaringer fra arbeid med familiegjenforeningssaker.  I fagforumet kom det opp mange utfordringer og gode praksiser for arbeid med dette. BYMIF har utviklet en veileder for søknadsprosessen ved familiegjenforening, men vil nå utvide denne veilederen med råd om hvordan man kan jobbe i forkant, ved ankomst og etter at familien har kommet til Norge.