Ansatte og  fosterforeldre på BYMIF, er på jubileums seminar i Asker kommune. Barneverntjenesten feirer at de har bosatt enslige mindreårige flyktninger i 20 år. Asker har en lang historie i dette arbeidet, men BYMIF har ennå lenger lenger fartstid. Helt  siden 1983, 35 år i år, har vi bistått over 900 barn og unge som har kommet. 

BYMIF var der, overrakte blomst, gratulerte og ønsket lykke til med neste 20 år!