BYMIF har i tillegg til Kveldstilbudets leksehjelp og faste aktiviteter, hatt flere flotte turer med ungdommene i 2018 (se www.bymif.no for bilder/informasjon). Vi på BYMIF vil takke alle som er med på å bidra til at vi kan få gi ungdommene opplevelser, erfaringer og nye ferdigheter i deres nye hjemland.                                                                                                                                                                      

I begynnelsen av 2018 hadde vi få ledige plasser i våre ulike bo- og omsorgstiltak. Dette har nå endret seg og det betyr at vi i 2019 kan tilby plass i botiltak (gruppefosterhjem eller bokollektiv) ved oppfølging av mindreårige flyktninger og andre ungdommer.

Våre botiltak passer også for ungdom (12-19 år) med kort botid i Norge, og vi vil i 2019 i større grad åpne opp for denne målgruppen. Ta kontakt hvis dere har spørsmål vedrørende en spesifikk ungdom.   

Med vennlig hilsen BYMIF

(Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger)