En grytidlig morgen i februar møtte ungdommer fra BYMIF opp på Bussterminalen. Sammen med to ansatte bar det ut på vinterferietur. Sekkene var pakket og utstyret på plass. Etter seks timers busstur befant de seg på Gjendesheim, midt i den vinternorske fjellheimen med blå himmel og strålende sol.  

Siden 2009 har BYMIF arrangert ferieturer for enslige mindreårige flyktninger. De siste tre årene har det vært arrangert fire turer i året fordelt på vinterferie, to turer i sommerferien og en kort tur i høstferien.  

Integrering og selvstendiggjøring er sentrale mål for arbeidet ved BYMIF.

 – Det er utrolig viktig å ha et tilbud til disse ungdommene i skolens ferier, sier Lene Hovland Rennestraum. Hun jobber med leksehjelp, aktiviteter og oppfølging av målgruppen ved BYMIF.

-De siste årene er vinterferieturene gjennomført sammen med DNT (Den norske turistforening.) I år ble vi invitert med på vinterbasecamp som er en åpen gruppetur for ungdommer mellom 16 og 26 år, forteller hun.

Ungdommer fra ulike deler av Oslo og Norge var påmeldt, alle med ulik bakgrunn og alder. DNT hadde lagt opp et program som inneholdt blant annet skiturer, vintertelting og snøhulebygging. Noen lot seg også friste til å overnatte i snøhulen. Annen nyttig kunnskap de fikk med seg her var hvordan kle seg for vinterforhold og pakke sekk med nødvendig utstyr.

 -Disse opplevelsene gjør også at ungdommen blir mer selvstendige og mer klare for livet uten oppfølging. Senere vil de kunne oppsøke disse arenaene på egenhånd, sier Lene.

De enslige mindreårige flyktningene var fra Afghanistan, Syria og Eritrea. Botid i Norge varierte fra to måneder til fem år.

Turopplegget innebar mange gode mestringsopplevelser hvor ungdommene fra BYMIF deltok på lik linje med de andre ungdommene. Turlederne ved DNT hadde satt opp et felles program, med unntak av en skitur som ble delt inn i ulike nivåer tilpasset gruppens behov. Ledsagerne fra BYMIF bisto med praktisk hjelp, formidlet beskjeder og støttet «sine» ungdommene ved behov.